Sekce B

Sekce B, rozkládající se na celkové ploše 24,9 ha je věnována především stavbě rozsáhlého technologického parku s lehkým průmyslem, kde budou rozvíjeny Hi-Tech a aplikace moderních postupů. Bude zde vystavěno také nádraží a vznikne zde dopravní centrum celé lokality. Plánovaná je zde i benzínová stanice.

Sekce B je největší navrhovanou plochou průmyslové výroby v rámci města a je určena pro strategické investory. Hlavním prvkem urbanistické koncepce je trasování příčného komunikačního propojení mezi obchvatem a Chebskou ulicí s návazností do Příčné ulice.

Na tuto navrhovanou komunikací městského významu bude napojena veřejně přístupná páteřní komunikace vedená průmyslovou zónou, ze které bude probíhat obsluha jednotlivých areálů výroby.

KONTAKTUJTE NÁS

Roofs Development s.r.o.

Poděbradská 88/55
Praha 9 - 198 00
budova D – 2.NP

GSM.: +420 602 337 019
Tel.: +420 226 291 111
office@bcdgroup.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

ODESLAT