Lokalita

Město Aš leží na západě Čech v Karlovarském kraji v okrese Cheb. Velkorysý projekt, který do Aše přivede nejen strategické investory a nové obyvatele, ale
významně podpoří i zaměstnanost a turistický ruch v celém regionu, bude situován do jihozápadní části města.

Lokalitu kromě strategické polohy charakterizuje zejména vynikající dopravní obslužnost. Blízkost hraničního přechodu, úzká vazba na nový silniční obchvat města na jihozápadě a na železniční stanici Aš-město umožňují snadné dopravní napojení na klíčové tepny vedoucí nejen dále do České republiky, ale i opačným směrem do Německa.

Díky tomuto projektu a dlouhodobé systematické práci představitelů města na rozvoji makroregionu má Aš šanci stát se v nejbližší budoucnosti prosperujícím a strategicky významným centrem, do něhož se bude soustředit ekonomický a společenský život.

KONTAKTUJTE NÁS

Roofs Development s.r.o.

Poděbradská 88/55
Praha 9 - 198 00
budova D – 2.NP

GSM.: +420 602 337 019
Tel.: +420 226 291 111
office@bcdgroup.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

ODESLAT