Sekce A

Severní sekce A je rozdělena na tři hlavní části, skládající se z možného funkčního využití pro bydlení smíšené městské (SM), lehká výroba, skladování, logistika a služby regionálního cestovního ruchu (OK.1 a OK.3) a administrativu a Hi-Tech (OK.5).

Bydlení smíšené městské (SM) se rozkládá na celkové ploše 6,6 ha v severním cípu projektu. Jeho umístění je strategicky položeno v blízkosti centra Aše a doplňuje tak zavedenou městskou čtvrť. Díky rozličnosti možné zástavby na ploše typu SM je možné parcely využít například pro stavbu bytových a rodinných domů, hotelů, penzionů a jiných ubytovacích staveb nebo například pro zdravotnická zařízení – v severní části této oblasti je plánovaná klinika estetické medicíny. Dále je možné tuto část projektu využít pro stavby veřejné administrativy, mateřské a základní školy, stavby pro sport, kulturní stavby a mnoho dalších.

Na ploše OK.1 a OK.3 na celkové ploše 17,9 ha je možné postavit obchodní domy a prodejní zařízení, haly pro lehkou výrobu, skladování a logistiku, stavby občanské vybavenosti komerčního charakteru, jako například kongresové sály či kasina, které jsou v této lokalitě plánované. Dále je zde možné postavit například budovy se službami regionálního cestovního ruchu.

Plochu OK.5 o celkové rozloze 6,4 ha je možné využít pro administrativní účely a stavby technologického parku s výrobními halami pro lehký průmysl, kde budou přednostně rozvíjeny technologie Hi-Tech a aplikace moderních postupů (softwarová řešení, výpočetní technika apod.).

Pohled na Sekci A od hranic s Německem

V souvislosti s plánovanou výstavbou se intenzivně buduje dopravní infrastruktura na obou stranách stávajících hranic. Součástí řešení je i napojení na stávající silniční a železniční komunikace v Aši, na západě Čech, v Bavorsku a Sasku.

Celkový pohled na Sekci A od města Aš

Lokalitu kromě strategické polohy charakterizuje zejména vynikající dopravní obslužnost. Blízkost hraničního přechodu, úzká vazba na obchvat města a na železnici umožňují snadné napojení na klíčové tepny vedoucí do České republiky i do Německa.

Vizualizace obchodních a kulturních domů a nemocnice

Severní část projektu je věnována smíšenému městskému bydleni na celkové ploše 6,6 ha. Je zde plánovaná například klinika estetické medicíny, bytové a rodinné domy, hotely či administrativní budovy.

Vizualizace náměstí s kasiny

Západní a severní část nového regionu je z velké části věnována výstavbě nového kulturního centra s kasiny a hotely na celkové ploše neuvěřitelných 17,9 ha.

Vizualizace rezidenční čtvrti

 

 

V části v samém středu nového regionu v sekci A je plánovaná bytová zástavba a rezidenční bydlení. Na tuto část na východní straně navazuje část s plánovanou zelení, na severní straně část s nemocnicí, školskými a kulturními stavbami a ze západní strany pak navazují obchodní domy a kina. Strategické umístění bytových a rezidenčních domů uprostřed komplexně vybaveného města se všemi službami a kulturním vyžitím v docházkové vzdálenosti je skvělá investiční příležitost pro developerské společnosti.

Vizualizace čtvrti s kulturními a obchodními domy

 
 

 

Kulturní centrum s obchodními domy nabídne nejen spoustu skvělých volnočasových akcí a příležitostí pro nákupy, ale i nespočet pracovních míst jak pro nové obyvatele rezidenční čtvrti, tak pro obyvatele okolních měst.

KONTAKTUJTE NÁS

Roofs Development s.r.o.

Poděbradská 88/55
Praha 9 - 198 00
budova D – 2.NP

GSM.: +420 602 337 019
Tel.: +420 226 291 111
office@bcdgroup.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

ODESLAT