Harmonogram | ProjektAs.cz
cz  de  ru  en
 

Harmonogram

Výstavba celého komplexu potrvá vzhledem k jeho velikosti a významu několik let. Projekt, jenž má plnou podporu vedení města Aš, je nyní ve fázi zpracování dokumentace nutné k územnímu rozhodnutí. Následně po jeho vydání bude podána žádost o stavební povolení. Výstavba by měla probíhat po etapách v letech 2013 - 2020.

Skupina BCD Group koupila a nabyla do svého vlastnictví pozemky v roce 2007. Změna územního plánu proběhla v roce 2009. BCD Group následně pracovala na doplnění a upřesnění dokumentace podle požadavků města. Zpracované územní studie s regulačními prvky pro rozvoj lokality byly zastupitelstvem města schváleny v roce 2011. Nyní BCD Group zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí, jejíž dokončení je očekáváno
ke konci roku 2012.
Po vydání územního rozhodnutí bude možné požádat o stavební povolení a následně zahájit výstavbu prvních objektů.