Lokalita | ProjektAs.cz
cz  de  ru  en
 

Lokalita

Město Aš leží na západě Čech v Karlovarském kraji v okrese Cheb. Velkorysý projekt, který do Aše přivede nejen strategické investory a nové obyvatele, ale významně podpoří i zaměstnanost a turistický ruch v celém regionu, bude situován do jihozápadní části města. Lokalitu kromě strategické polohy charakterizuje zejména vynikající dopravní obslužnost. Blízkost hraničního přechodu, úzká vazba na nový silniční obchvat města na jihozápadě a na železniční stanici Aš-město umožňují snadné dopravní napojení na klíčové tepny vedoucí nejen dále do České republiky, ale i opačným směrem do Německa. Díky tomuto projektu a dlouhodobé systematické práci představitelů města na rozvoji makroregionu má Aš šanci stát se v nejbližší budoucnosti prosperujícím a strategicky významným centrem, do něhož se bude soustředit ekonomický a společenský život.