Archiv událostí | ProjektAs.cz
cz  de  ru  en
 

Archiv událostí

Myšlenka na velkolepý projekt, který dosud nemá v Česku velikostí ani konceptem obdoby, se zrodila před několika lety. Kupní smlouvy na pozemky skupina BCD Group podepsala v prosinci 2006 a v roce 2007 je nabyla do svého vlastnictví. O dva roky později, v lednu roku 2009, došlo na základě předložené studie ke schválení změny územního plánu. Výstavba celého komplexu potrvá vzhledem k jeho velikosti a významu několik let. Projekt, jenž má plnou podporu vedení města Aše, je nyní ve fázi zpracování dokumentace nutné k vydání územního rozhodnutí. Následně bude podána žádost o stavební povolení. Projekt již od prvopočátku vzbuzuje oprávněný zájem médií i veřejnosti. V minulosti pro ně skupina BCD Group uspořádala několik setkání.

Účast BCD Group na setkání prezidia Euregia Egrensis v Aši 27.5.2008

Společnost Roofs Development, s. r. o., člen BCD Group, byla přizvána k účasti na společném jednání prezidia sdružení měst a obcí z Čech a Německa Euregio Egrensis konaném 27. května 2008 v Aši. Jakožto vlastník rozsáhlých pozemků v Aši,společnost prezentovala prostřednictvím svých zástupců stav připravovaného projektu a během následné diskuze odpověděla na otázky zúčastněných. Poté se všichni přesunuli přímo na místo budoucí realizace, aby si udělali co nejlepší představu o tom, jak bude jeden z nejvýznamnějších projektů západních Čech vypadat.