ProjektAs.cz | Projekt AŠ | BCD Group
cz  de  ru  en
 

NOVÉ CENTRUM EUROREGIONU

Developerská skupina BCD Group buduje za plné podpory města Aše velkorysý projekt, který zdejší lokalitu přetvoří v nové centrum euroregionu:
Disponujeme vlastními finančními prostředky na pokračování projektu. Vedení města Aše aktivně celý region rozvíjí a náš projekt plně podporuje. Uvítáme spolupráci s partnery či spoluinvestory se silnou obchodní zkušeností. Společně
s městem Aší nabízíme lokalitu, která je pro realizaci projektu již dokonale připravena.
Zastupitelstvem města byla schválena územní studie pro rozvoj lokality a nyní zpracováváme dokumentaci k územnímu rozhodnutí.